Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovenia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Slovenia [Slovenščina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Slovenia

  • Số người nói: 2.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 277
  • Từ đã phát âm: 4.753
  • Từ đang chờ phát âm: 2.002
Tiếng Slovenia

Ảnh của annia316