Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến abyss (từ mawere đến mawere)

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: abyss Đăng ký theo dõi abyss phát âm

1 từ được đánh dấu là "abyss". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần