Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến accident

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: accident Đăng ký theo dõi accident phát âm

1 từ được đánh dấu là "accident". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần