Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến activity

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: activity Đăng ký theo dõi activity phát âm

1 từ được đánh dấu là "activity". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần