Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Africa

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Africa Đăng ký theo dõi Africa phát âm

2 từ được đánh dấu là "Africa". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần