Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến bread

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: bread Đăng ký theo dõi bread phát âm

1 từ được đánh dấu là "bread". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần