Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến countries (từ Zimbabwe đến Zimbabwe)

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: countries Đăng ký theo dõi countries phát âm

1 từ được đánh dấu là "countries". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần