Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến food

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: food Đăng ký theo dõi food phát âm

1 từ được đánh dấu là "food". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần