Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến grandfather

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: grandfather Đăng ký theo dõi grandfather phát âm

2 từ được đánh dấu là "grandfather". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần