Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến hie

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: hie Đăng ký theo dõi hie phát âm

1 từ được đánh dấu là "hie". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần