Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến histoire

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: histoire Đăng ký theo dõi histoire phát âm

1 từ được đánh dấu là "histoire". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần