Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến lawyer (từ gweta đến gweta)

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: lawyer Đăng ký theo dõi lawyer phát âm

1 từ được đánh dấu là "lawyer". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần