Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Louisiana (từ gumbo đến gumbo)

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Louisiana Đăng ký theo dõi Louisiana phát âm

1 từ được đánh dấu là "Louisiana". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần