Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến milk

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: milk Đăng ký theo dõi milk phát âm

1 từ được đánh dấu là "milk". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần