Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến names

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: names Đăng ký theo dõi names phát âm

3 từ được đánh dấu là "names". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần