Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm

3 từ được đánh dấu là "noun". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần