Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến pain

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: pain Đăng ký theo dõi pain phát âm

1 từ được đánh dấu là "pain". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần