Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến pays

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: pays Đăng ký theo dõi pays phát âm

1 từ được đánh dấu là "pays". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần