Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Pays des Kurdes

Đăng ký theo dõi Pays des Kurdes phát âm