Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Pays des Kurdes

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Pays des Kurdes Đăng ký theo dõi Pays des Kurdes phát âm

1 từ được đánh dấu là "Pays des Kurdes". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần