Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Politics

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Politics Đăng ký theo dõi Politics phát âm

2 từ được đánh dấu là "Politics". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần