Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sugar (từ đến )

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: sugar Đăng ký theo dõi sugar phát âm

1 từ được đánh dấu là "sugar".

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?