Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến thank you

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: thank you Đăng ký theo dõi thank you phát âm

1 từ được đánh dấu là "thank you". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần