Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến United States

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: United States Đăng ký theo dõi United States phát âm

1 từ được đánh dấu là "United States". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần