Tiếng Shona Từ điển phát âm: Từ liên quan đến water (từ mvura đến mvura)

Ngôn ngữ: Tiếng Shona [sn] Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: water Đăng ký theo dõi water phát âm

1 từ được đánh dấu là "water". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần