Hướng dẫn phát âm Tiếng Serbia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Serbia [Српски / Srpski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Serbia

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 658
  • Từ đã phát âm: 8.817
  • Từ đang chờ phát âm: 598
Tiếng Serbia

Ảnh của grk1