Hướng dẫn phát âm Tiếng Serbia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Serbia [Српски / Srpski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Serbia

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 615
  • Từ đã phát âm: 7.895
  • Từ đang chờ phát âm: 75
Tiếng Serbia

Ảnh của grk1