Hướng dẫn phát âm Tiếng Serbia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Serbia [Српски / Srpski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Serbia

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 649
  • Từ đã phát âm: 8.340
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Serbia

Ảnh của grk1

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm