Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [Svenska]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thụy Điển

  • Số người nói: 9.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.940
  • Từ đã phát âm: 68.972
  • Từ đang chờ phát âm: 5
  • Tiếng Thụy Điển Ảnh của Skubasteve834