Hướng dẫn phát âm Tiếng Thụy Điển

[Svenska]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thụy Điển

  • Số người nói: 9.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.458
  • Từ đã phát âm: 92.910
  • Từ đang chờ phát âm: 21
  • Tiếng Thụy Điển Ảnh của Skubasteve834