Hướng dẫn phát âm Tiếng Thụy Điển - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [Svenska] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thụy Điển

  • Số người nói: 9.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.887
  • Từ đã phát âm: 67.920
  • Từ đang chờ phát âm: 35
Tiếng Thụy Điển

Ảnh của visulogik