Hướng dẫn phát âm Tiếng Thụy Điển - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [Svenska] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thụy Điển

  • Số người nói: 9.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.772
  • Từ đã phát âm: 64.959
  • Từ đang chờ phát âm: 3
Tiếng Thụy Điển

Ảnh của visulogik

Từ mới để phát âm Đăng ký