Hướng dẫn phát âm Tiếng Thụy Điển - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [Svenska] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thụy Điển

  • Số người nói: 9.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.576
  • Từ đã phát âm: 56.670
  • Từ đang chờ phát âm: 77
Tiếng Thụy Điển

Ảnh của visulogik