Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến egennamn (từ Skellefteå đến Loreen)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: egennamn Đăng ký theo dõi egennamn phát âm