Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến förnamn

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: förnamn Đăng ký theo dõi förnamn phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp