Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến female first name (từ Vibeke đến Sigrid)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: female first name Đăng ký theo dõi female first name phát âm