Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến pojknamn (từ Manfred đến Claes-Göran)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: pojknamn Đăng ký theo dõi pojknamn phát âm