Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến pojknamn (từ Valfrid đến Lars-Gunnar)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: pojknamn Đăng ký theo dõi pojknamn phát âm