Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến substantiv (từ Björn đến större skrikörn)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: substantiv Đăng ký theo dõi substantiv phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp