Tiếng Thụy Điển Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb (từ vurma đến härdas)

Ngôn ngữ: Tiếng Thụy Điển [sv] Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm