Hướng dẫn phát âm Tiếng Swahili - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Swahili [Kiswahili] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Swahili

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 141
  • Từ đã phát âm: 614
  • Từ đang chờ phát âm: 1.197
Tiếng Swahili

Ảnh của madpai