Hướng dẫn phát âm Tiếng Swahili - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Swahili [Kiswahili] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Swahili

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 143
  • Từ đã phát âm: 623
  • Từ đang chờ phát âm: 1.247
Tiếng Swahili

Ảnh của madpai