Hướng dẫn phát âm Tiếng Swahili

[Kiswahili]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Swahili

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 148
  • Từ đã phát âm: 786
  • Từ đang chờ phát âm: 1.159