Ngôn ngữ: Tiếng Swahili [Kiswahili]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Swahili

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 144
  • Từ đã phát âm: 610
  • Từ đang chờ phát âm: 1.269