Tiếng Swahili Từ điển phát âm: Từ liên quan đến bantu

Ngôn ngữ: Tiếng Swahili [sw] Trở lại Tiếng Swahili

Thể loại: bantu Đăng ký theo dõi bantu phát âm

1 từ được đánh dấu là "bantu". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần