Hướng dẫn phát âm Tiếng Tamil - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tamil [தமிழ்] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tamil

  • Số người nói: 50.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 415
  • Từ đã phát âm: 2.107
  • Từ đang chờ phát âm: 115