Ngôn ngữ: Tiếng Tamil [தமிழ்]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tamil

  • Số người nói: 50.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 422
  • Từ đã phát âm: 2.113
  • Từ đang chờ phát âm: 112

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả