Hướng dẫn phát âm Tiếng Telugu - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Telugu [తెలుగు] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Telugu

  • Số người nói: 80.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 183
  • Từ đã phát âm: 695
  • Từ đang chờ phát âm: 330