Hướng dẫn phát âm Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Telugu

  • Số người nói: 80.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 265
  • Từ đã phát âm: 889
  • Từ đang chờ phát âm: 465
  • Tiếng Telugu Ảnh của Kiran Kumar
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả