Ngôn ngữ: Tiếng Telugu [తెలుగు]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Telugu

  • Số người nói: 80.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 188
  • Từ đã phát âm: 702
  • Từ đang chờ phát âm: 324

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả