Ngôn ngữ: Tiếng Telugu [తెలుగు]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Telugu

  • Số người nói: 80.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 193
  • Từ đã phát âm: 704
  • Từ đang chờ phát âm: 330
  • Tiếng Telugu Ảnh của Kiran Kumar

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả