Hướng dẫn phát âm Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Telugu

  • Số người nói: 80.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 195
  • Từ đã phát âm: 704
  • Từ đang chờ phát âm: 342
  • Tiếng Telugu Ảnh của Kiran Kumar
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả