Tiếng Telugu Từ điển phát âm: Từ liên quan đến india

Ngôn ngữ: Tiếng Telugu [te] Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: india Đăng ký theo dõi india phát âm