Tiếng Telugu Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sunday

Ngôn ngữ: Tiếng Telugu [te] Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: sunday Đăng ký theo dõi sunday phát âm

2 từ được đánh dấu là "sunday". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần