Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Trở lại Tiếng Telugu

379 từ đang chờ phát âm.