Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Trở lại Tiếng Telugu

469 từ đang chờ phát âm.