Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Trở lại Tiếng Telugu

457 từ đang chờ phát âm.