Ngôn ngữ: Tiếng Klingon [tlhIngan Hol]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Klingon

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 37
  • Từ đã phát âm: 1.045
  • Từ đang chờ phát âm: 85
  • Tiếng Klingon