Hướng dẫn phát âm Tiếng Klingon - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Klingon [tlhIngan Hol] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Klingon

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 37
  • Từ đã phát âm: 1.045
  • Từ đang chờ phát âm: 85
Tiếng Klingon

Ảnh của Marcin Wichary