Ngôn ngữ: Tiếng Thổ [Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 150.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.272
  • Từ đã phát âm: 42.449
  • Từ đang chờ phát âm: 28.922
  • Tiếng Thổ