Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ

[Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 150.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.708
  • Từ đã phát âm: 54.663
  • Từ đang chờ phát âm: 38.148
  • Tiếng Thổ Ảnh của Frank Kovalchek