Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ

[Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 150.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.490
  • Từ đã phát âm: 42.453
  • Từ đang chờ phát âm: 29.090
  • Tiếng Thổ Ảnh của Frank Kovalchek