Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Thổ [Türkçe] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 150.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.018
  • Từ đã phát âm: 38.435
  • Từ đang chờ phát âm: 34.692
Tiếng Thổ

Ảnh của arteunporro