Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ

[Türkçe]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 150.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.547
  • Từ đã phát âm: 46.475
  • Từ đang chờ phát âm: 2.679
  • Tiếng Thổ Ảnh của Frank Kovalchek
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả