Hướng dẫn phát âm Tiếng Thổ - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Thổ [Türkçe] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thổ

  • Số người nói: 150.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.928
  • Từ đã phát âm: 37.662
  • Từ đang chờ phát âm: 34.508
Tiếng Thổ

Ảnh của arteunporro