Tiếng Thổ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến football

Ngôn ngữ: Tiếng Thổ [tr] Trở lại Tiếng Thổ

Thể loại: football Đăng ký theo dõi football phát âm