Tiếng Thổ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Hristiyanlık

Ngôn ngữ: Tiếng Thổ [tr] Trở lại Tiếng Thổ

Thể loại: Hristiyanlık Đăng ký theo dõi Hristiyanlık phát âm