Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [Tatarça]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tatarstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 196
  • Từ đã phát âm: 250.550
  • Từ đang chờ phát âm: 290
  • Tiếng Tatarstan Ảnh của Dmitry Boyarin

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả