Hướng dẫn phát âm Tiếng Tatarstan

[Tatarça]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tatarstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 243
  • Từ đã phát âm: 308.240
  • Từ đang chờ phát âm: 100
  • Tiếng Tatarstan Ảnh của Dmitry Boyarin
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả