Hướng dẫn phát âm Tiếng Tatarstan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [Tatarça] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tatarstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 187
  • Từ đã phát âm: 238.598
  • Từ đang chờ phát âm: 320