Hướng dẫn phát âm Tiếng Tatarstan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [Tatarça] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tatarstan

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 166
  • Từ đã phát âm: 196.640
  • Từ đang chờ phát âm: 0

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm