Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến исемнәр (từ Артык đến Әшүр)

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: исемнәр Đăng ký theo dõi исемнәр phát âm