Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến сыйфат (từ чаршаулы đến касыклы)

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: сыйфат Đăng ký theo dõi сыйфат phát âm