Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến шәхесләр

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: шәхесләр Đăng ký theo dõi шәхесләр phát âm