Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến үсемлекләр (từ кырлак đến кыяклылар)

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: үсемлекләр Đăng ký theo dõi үсемлекләр phát âm