Tiếng Tatarstan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Tatar first names (từ Әхмәтгәрәй đến Әүхәдетдин)

Ngôn ngữ: Tiếng Tatarstan [tt] Trở lại Tiếng Tatarstan

Thể loại: Tatar first names Đăng ký theo dõi Tatar first names phát âm