Hướng dẫn phát âm Tiếng Udmurt - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Udmurt [удмурт кыл] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Udmurt

  • Số người nói: 550.000
  • Số người nói trên Forvo: 18
  • Từ đã phát âm: 3.127
  • Từ đang chờ phát âm: 66