Ngôn ngữ: Tiếng Udmurt [удмурт кыл]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Udmurt

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả